Carrillera. Queue, joue confite... Txogitxu carne de vaca vieja y gorda

Carrillera. Queue, joue confite… Txogitxu carne de vaca vieja y gorda